Seminal Fluid

توضیحات

احتیاط‌های لازم

فقدان استاندارد براي بسياري از پارامتر هاي تست.

شرایط قبل از آزمایش

جمع آوري نمونه بين ٢ تا ٧ روز بعد از آخرين انزال

نام‌های دیگر

شمارش اسپرم ها، بررسي مورفولوژي اسپرم

شناسه ملی

804400

تفسیر

اطلاعات بالینی

آناليز معمولا متشک از يک تعدادي اندازه گيري ها شامل مشخصات فيزيکي مايع مني و مشخصات مورفولوژيک و توانايي کارکردي اسپرماتوزوا مي باشد.

نوع نمونه

اسپرم

زمان نگهداری نمونه

حجم نمونه لازم

(حداقل: )

روش اندازه‌گیری

Manual ,CASA method

زمان مورد نیاز

مدت زمان انجام آزمایش: 1 روز

جواب‌دهی اضطراری:

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

دسترسی سریع

پذیرش آنلاین آزمایشگاه

بدون اتلاف وقت، سریع و آسان پذیرش شوید

پذیرش آنلاین آزمایشگاه

به کمک پذیرش آنلاین می‌توانید بدون اتلاف وقت، به سلامتی خودتان رسیدگی نمایید.

دریافت جواب آزمایش

در صورت آماده بودن جواب آزمایش خود، آنلاین جواب‌ آن را دریافت کنید.

نمونه‌‌گیری در منزل

برای سهولت شما عزیزان، امکان نمونه‌گیری در منزل توسط آزمایشگاه فروردین فراهم شده است.