Anti Sm Ab

توضیحات

احتیاط‌های لازم

بجز در موارد اسنثنايي اين تستها را نبايد در افرادي که داراي ANA منفي يا مثبت ضعيف هستند به کار برد.

شرایط قبل از آزمایش

نام‌های دیگر

آنتي بادي هاي RNP ، آنتي بادي هاي ريبونوکلئوپروتئين/ريبونوکلئوپروتئين هسته اي/Anti-sn RNP/Anti U١ RNP/U١sn RNP

شناسه ملی

803345

تفسیر

بازه سنی : از 1 روز تا 150 سال
Negative <10
Positive >=10

اطلاعات بالینی

تشخيص بيماري لوپوس

نوع نمونه

سرم

زمان نگهداری نمونه

پایداری در دمای یخچال بین 2 تا 8 درجه 7 روز
پایداری در دمای فریزر زیر 20 درجه 3 ماه

حجم نمونه لازم

1 میلی لیتر (حداقل: 0.5 میلی لیتر)

روش اندازه‌گیری

الایزا

زمان مورد نیاز

مدت زمان انجام آزمایش:

جواب‌دهی اضطراری: به صورت روزانه اعلام اورژانس مي گردد.

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

دسترسی سریع

پذیرش آنلاین آزمایشگاه

بدون اتلاف وقت، سریع و آسان پذیرش شوید

پذیرش آنلاین آزمایشگاه

به کمک پذیرش آنلاین می‌توانید بدون اتلاف وقت، به سلامتی خودتان رسیدگی نمایید.

دریافت جواب آزمایش

در صورت آماده بودن جواب آزمایش خود، آنلاین جواب‌ آن را دریافت کنید.

نمونه‌‌گیری در منزل

برای سهولت شما عزیزان، امکان نمونه‌گیری در منزل توسط آزمایشگاه فروردین فراهم شده است.