Anti SSB (La) Ab

توضیحات

احتیاط‌های لازم

بعضي از اتوآنتي بادي ها به خصوص Anti SSA را مي توان در سرم افراد کاملا طبيعي نيز پيدا کرد.

شرایط قبل از آزمایش

نام‌های دیگر

آتني بادي هاي La، آنتي بادي هاي RO، سندرم شوگرن

شناسه ملی

803405

تفسیر

بازه سنی : از 1 روز تا 150 سال
Negative < 12
Equivocal 12 – 18
Positive > 18

اطلاعات بالینی

سندرم شوگرن يک ماهيت پيچيده ايمونولوژيک اتوايميون است که شامل کراتوکنژنکتيويت سيکا، گزروستومي، بزرگ شدن پاروتيد و آرتريت مي باشد. در تشخيص سندرم شوگرن و بعضي اشکال لوپوس مفيد است.

نوع نمونه

سرم

زمان نگهداری نمونه

پایداری در دمای یخچال بین 2 تا 8 درجه 7 روز
پایداری در دمای فریزر زیر 20 درجه 3 ماه

حجم نمونه لازم

1 میلی لیتر (حداقل: 0.5 میلی لیتر)

روش اندازه‌گیری

الایزا

زمان مورد نیاز

مدت زمان انجام آزمایش:

جواب‌دهی اضطراری: به صورت روزانه اعلام اورژانس مي گردد.

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

دسترسی سریع

پذیرش آنلاین آزمایشگاه

بدون اتلاف وقت، سریع و آسان پذیرش شوید

پذیرش آنلاین آزمایشگاه

به کمک پذیرش آنلاین می‌توانید بدون اتلاف وقت، به سلامتی خودتان رسیدگی نمایید.

دریافت جواب آزمایش

در صورت آماده بودن جواب آزمایش خود، آنلاین جواب‌ آن را دریافت کنید.

نمونه‌‌گیری در منزل

برای سهولت شما عزیزان، امکان نمونه‌گیری در منزل توسط آزمایشگاه فروردین فراهم شده است.