TB

توضیحات

احتیاط‌های لازم

احتمال نتايج مثبت کاذب به علت آلودگي متقاطع نمونه ها به صورت بالقوه وجود دارد. به علت وجود مهارکننده در نمونه ، احتمال نتايج منفي کاذب هم وجود دارد.

شرایط قبل از آزمایش

نام‌های دیگر

شناسه ملی

تفسیر

اطلاعات بالینی

همزمان با افزايش موارد ايذر، موارد توبرکولوز در امريکا به طور قابل توجهي افزايش پيدا کرد. کشت و تعيين هويت اين ارگانيسم مي تواند تا ٨ هفته زمان ببرد.

نوع نمونه

نمونه هاي تنفسي، بافت (تازه يا بلوک) مايعات بدن، شيره معده، ادرار و سرم و CBC

زمان نگهداری نمونه

پایداری در دمای یخچال بین 2 تا 8 درجه 7 روز
پایداری در دمای فریزر زیر 20 درجه 2 ماه

حجم نمونه لازم

بافت :٥ گرم ، ساير : ١ ML (حداقل: )

روش اندازه‌گیری

PCR

زمان مورد نیاز

مدت زمان انجام آزمایش: 2 روز

جواب‌دهی اضطراری:

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

دسترسی سریع

پذیرش آنلاین آزمایشگاه

بدون اتلاف وقت، سریع و آسان پذیرش شوید

پذیرش آنلاین آزمایشگاه

به کمک پذیرش آنلاین می‌توانید بدون اتلاف وقت، به سلامتی خودتان رسیدگی نمایید.

دریافت جواب آزمایش

در صورت آماده بودن جواب آزمایش خود، آنلاین جواب‌ آن را دریافت کنید.

نمونه‌‌گیری در منزل

برای سهولت شما عزیزان، امکان نمونه‌گیری در منزل توسط آزمایشگاه فروردین فراهم شده است.