VZV

توضیحات

احتیاط‌های لازم

١. تمامي عوامل و موادي که منجر به مهار واکنش PCR مي شوند، ٢.استفاده از دستکش لاتکس پودر دار،
٣.استفاده از مواد و يا کيت که در شرايط مناسب نگهداري نشده باشد يا تاريخ مصرف آن گذشته باشد.

شرایط قبل از آزمایش

نام‌های دیگر

شناسه ملی

تفسیر

اطلاعات بالینی

تشخيص عامل عفوني ويروس ورسلا زوستر

نوع نمونه

CSF، CBC EDTA، سرم ، بافت، سواب هاي واژينال، مايع آمنيوتيک، ادرار، پلاسماي EDTA

زمان نگهداری نمونه

پایداری در دمای اتاق بین 18 تا 25 درجه 8 ساعت
پایداری در دمای یخچال بین 2 تا 8 درجه بافت : ٣ روز / ساير : ٣ روز
پایداری در دمای فریزر زیر 20 درجه بافت : ٣ ماه / ساير : ٣ ماه

حجم نمونه لازم

بافت : ٥mg / ساير :٢ml (حداقل: بافت : ٥mg / ساير :١ml)

روش اندازه‌گیری

PCR

زمان مورد نیاز

مدت زمان انجام آزمایش: 2 روز

جواب‌دهی اضطراری:

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

دسترسی سریع

پذیرش آنلاین آزمایشگاه

بدون اتلاف وقت، سریع و آسان پذیرش شوید

پذیرش آنلاین آزمایشگاه

به کمک پذیرش آنلاین می‌توانید بدون اتلاف وقت، به سلامتی خودتان رسیدگی نمایید.

دریافت جواب آزمایش

در صورت آماده بودن جواب آزمایش خود، آنلاین جواب‌ آن را دریافت کنید.

نمونه‌‌گیری در منزل

برای سهولت شما عزیزان، امکان نمونه‌گیری در منزل توسط آزمایشگاه فروردین فراهم شده است.