WBC

توضیحات

احتیاط‌های لازم

شرایط قبل از آزمایش

نام‌های دیگر

شناسه ملی

802005

تفسیر

بازه سنی : از 1 روز تا 6 روز
10 – 23
بازه سنی : از 7 روز تا 2 سال
6 – 16
بازه سنی : از 3 سال تا 12 سال
5 – 13
بازه سنی : از 13 سال تا 100 سال
4 – 11
بازه سنی : از 101 سال تا 150 سال
4 – 11

اطلاعات بالینی

نوع نمونه

خون تام حاوي EDTA

زمان نگهداری نمونه

پایداری در دمای اتاق بین 18 تا 25 درجه 4 روز
پایداری در دمای یخچال بین 2 تا 8 درجه 1 روز

حجم نمونه لازم

2 میلی لیتر (حداقل: 1 میلی لیتر)

روش اندازه‌گیری

Cell counter

زمان مورد نیاز

مدت زمان انجام آزمایش: 1 روز

جواب‌دهی اضطراری: 24 ساعته

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

دسترسی سریع

پذیرش آنلاین آزمایشگاه

بدون اتلاف وقت، سریع و آسان پذیرش شوید

پذیرش آنلاین آزمایشگاه

به کمک پذیرش آنلاین می‌توانید بدون اتلاف وقت، به سلامتی خودتان رسیدگی نمایید.

دریافت جواب آزمایش

در صورت آماده بودن جواب آزمایش خود، آنلاین جواب‌ آن را دریافت کنید.

نمونه‌‌گیری در منزل

برای سهولت شما عزیزان، امکان نمونه‌گیری در منزل توسط آزمایشگاه فروردین فراهم شده است.