WBC Crossmatch Pannel

توضیحات

احتیاط‌های لازم

١.هرگونه موردي که سوپروايزر و يا مسئول فني آزمايشگاه تکرار آن را گوش زد کنند،٢.مواردي که نتايج کنترل کيفي تکرار ران کاري را ملزم ميکند،٣. مواردي که با توجه به شرايط باليني بيمار تکرار را ضروري مينمايد

شرایط قبل از آزمایش

نام‌های دیگر

شناسه ملی

802565

تفسیر

اطلاعات بالینی

در نوع Panel بررسي حضور آنتي بادي هاي مختلف ضد HLA انساني در فرد گيرنده پيوند

نوع نمونه

سرم

زمان نگهداری نمونه

پایداری در دمای یخچال بین 2 تا 8 درجه 7 روز
پایداری در دمای فریزر زیر 20 درجه 3 ماه

حجم نمونه لازم

2 میلی لیتر (حداقل: 1 میلی لیتر)

روش اندازه‌گیری

سميت سلولي

زمان مورد نیاز

مدت زمان انجام آزمایش: 3 روز

جواب‌دهی اضطراری: ١ ساعت پس از ورود نمونه به بخش

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

دسترسی سریع

پذیرش آنلاین آزمایشگاه

بدون اتلاف وقت، سریع و آسان پذیرش شوید

پذیرش آنلاین آزمایشگاه

به کمک پذیرش آنلاین می‌توانید بدون اتلاف وقت، به سلامتی خودتان رسیدگی نمایید.

دریافت جواب آزمایش

در صورت آماده بودن جواب آزمایش خود، آنلاین جواب‌ آن را دریافت کنید.

نمونه‌‌گیری در منزل

برای سهولت شما عزیزان، امکان نمونه‌گیری در منزل توسط آزمایشگاه فروردین فراهم شده است.