Wound Dis .(C&S)

توضیحات

احتیاط‌های لازم

شرایط قبل از آزمایش

از مصرف آنتی بیوتیک اجتناب گردد.

نام‌های دیگر

شناسه ملی

804035

تفسیر

اطلاعات بالینی

نوع نمونه

ترشحات زخم

زمان نگهداری نمونه

حجم نمونه لازم

(حداقل: )

روش اندازه‌گیری

Aerobic&An

زمان مورد نیاز

مدت زمان انجام آزمایش: 3 روز

جواب‌دهی اضطراری:

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

دسترسی سریع

پذیرش آنلاین آزمایشگاه

به کمک پذیرش آنلاین می‌توانید بدون اتلاف وقت، به سلامتی خودتان رسیدگی نمایید.

دریافت جواب آزمایش

در صورت آماده بودن جواب آزمایش خود، آنلاین جواب‌ آن را دریافت کنید.

نمونه‌‌گیری در منزل

برای سهولت شما عزیزان، امکان نمونه‌گیری در منزل توسط آزمایشگاه فروردین فراهم شده است.