ZINC

توضیحات

احتیاط‌های لازم

١.عدم رعايت شرايط صحيح جمع آوري و نگهداري نمونه ،٢.عدم رعايت شرايط صحيح نگهداري محلولها و کيت،٣. خرابي تجهيزات و نداشتن تاريخ کاليبراسيون معتبر

شرایط قبل از آزمایش

نام‌های دیگر

Zn

شناسه ملی

800810

تفسیر

بازه سنی : از 1 روز تا 150 سال
Men : 72.6 – 127
women : 70 – 114
Children : 63.8 – 110
New born : 49.5 – 99.7

اطلاعات بالینی

تعيين ميزان پارامتر FTA-Ab در خون بيمار بر اساس روش کمي لومينسانس مي باشد

نوع نمونه

سرم، مايعات بدن، ادرار ٢٤ ساعته و رندوم

زمان نگهداری نمونه

پایداری در دمای یخچال بین 2 تا 8 درجه 7 روز
پایداری در دمای فریزر زیر 20 درجه 3 ماه

حجم نمونه لازم

سرم ومايعات:١ ميلي ليتر//ادرار:٢٠ ميلي ليتر (حداقل: سرم و مايعات:٠/٥ ميلي ليتر//ادرار:١٠ ميلي ليتر)

روش اندازه‌گیری

Photometric / Atomic abs

زمان مورد نیاز

مدت زمان انجام آزمایش:

جواب‌دهی اضطراری: ١ ساعت پس از ورود نمونه به بخش

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

دسترسی سریع

پذیرش آنلاین آزمایشگاه

بدون اتلاف وقت، سریع و آسان پذیرش شوید

پذیرش آنلاین آزمایشگاه

به کمک پذیرش آنلاین می‌توانید بدون اتلاف وقت، به سلامتی خودتان رسیدگی نمایید.

دریافت جواب آزمایش

در صورت آماده بودن جواب آزمایش خود، آنلاین جواب‌ آن را دریافت کنید.

نمونه‌‌گیری در منزل

برای سهولت شما عزیزان، امکان نمونه‌گیری در منزل توسط آزمایشگاه فروردین فراهم شده است.