چکاپ تیروئید

درباره پنل چکاپ تیروئید بیشتر بدانید

غده تیروئید مسئول سوخت و ساز بدن است و هورمون های مختلفی به خون ترشح میکند. با اندازه گیری میزان هورمون های مربوط به تیروئید در آزمایشگاه فروردین از سلامت غده تیروئید خود مطلع شوید.

تست‌های داخل این پنل

توضیحات بیشتر درباره آزمایش Triiodothyronine (T3)

آزمایش T3 (تری یدوتیرونین)

آزمایش T3 میزان هورمون تری یدوتیرونین (T3) موجود در خون شما را اندازه گیری می کند. T3 یکی از دو هورمون اصلی است که توسط غده تیروئید شما تولید می شود.

غده تیروئید یک غده کوچک پروانه ای شکل است که در نزدیکی گلو قرار دارد. هورمون های تیروئید نقش مهمی در تنظیم بسیاری از عملکردهای بدن، از جمله:

 • متابولیسم (سوخت و ساز بدن)
 • تولید گرما
 • ضربان قلب
 • عملکرد مغز و سیستم عصبی
 • رشد و نمو
آزمایش T3 چه زمانی انجام می شود؟

آزمایش T3 ممکن است در موارد زیر انجام شود:

 • تشخیص و بررسی پرکاری تیروئید: افزایش سطح T3 در خون می تواند نشان دهنده پرکاری تیروئید باشد. علائم پرکاری تیروئید می تواند شامل کاهش وزن ناخواسته، تپش قلب، تعریق زیاد، لرزش، بی قراری، مشکلات خواب و اسهال باشد.
 • تشخیص و بررسی کم کاری تیروئید: در برخی موارد، آزمایش T3 ممکن است برای تشخیص کم کاری تیروئید همراه با آزمایش TSH (هورمون محرک تیروئید) انجام شود. کم کاری تیروئید اغلب با سطح پایین T4 همراه است، اما در برخی موارد خاص، سطح T3 ممکن است پایین باشد در حالی که سطح T4 طبیعی است.
 • بررسی و نظارت بر درمان: برای افرادی که تحت درمان با داروهای تیروئید قرار دارند، ممکن است به طور منظم آزمایش T3 انجام شود تا پزشک بتواند میزان اثر بخشی دارو را بررسی و در صورت نیاز دوز دارو را تنظیم کند.

آزمایش T3 چگونه انجام می شود؟

آزمایش T3 یک آزمایش ساده است که در آن، یک متخصص بهداشت و درمان مقدار کمی خون را از بازوی شما، معمولاً از وریدی در داخل آرنج شما، می گیرد. نمونه خون سپس به آزمایشگاه فرستاده می شود تا مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

انواع آزمایش T3:
 • آزمایش T3 کل: این آزمایش، کل T3 موجود در خون را اندازه گیری می کند، که شامل T3 آزاد (فعال) و T3 متصل به پروتئین (غیر فعال) می شود.
 • آزمایش T3 آزاد (Free T3): این آزمایش به طور خاص، T3 آزاد (فعال) موجود در خون را اندازه گیری می کند.
نتایج آزمایش T3 چه چیزی را نشان می دهند؟

نتایج آزمایش T3 به نانوگرم در دسی لیتر (ng/dL) یا پیکومول در لیتر (pmol/L) گزارش می شود. محدوده طبیعی برای T3 ممکن است بسته به آزمایشگاه و عوامل دیگر کمی متفاوت باشد، اما به طور کلی:

 • محدوده طبیعی برای T3 کل: 80 تا 220 نانوگرم در دسی لیتر (ng/dL) (1.53 تا 4.14 pmol/L)
 • محدوده طبیعی برای T3 آزاد: 2.3 تا 4.2 پیکوگرم در لیتر (pmol/L)
تفسیر نتایج آزمایش T3

تفسیر نتایج آزمایش T3 باید توسط یک متخصص بهداشت و درمان انجام شود. متخصص بهداشت و درمان، نتایج آزمایش T3 را در context تاریخچه پزشکی و همراه با نتایج سایر آزمایشات تیروئید مانند TSH و T4 تفسیر خواهد کرد.

محدودیت های آزمایش T3
 • سطح T3 در خون می تواند تحت تاثیر عوامل مختلفی مانند:
  • بیماری
  • استرس
  • بارداری
  • داروها
 • آزمایش T3 به تنهایی برای تشخیص قطعی پرکاری یا کم کاری تیروئید کافی نیست.

توضیحات بیشتر درباره آزمایش Total Thyroxine (T4)

آزمایش T4 (تیروکسین)

آزمایش T4 میزان هورمون تیروکسین (T4) موجود در خون شما را اندازه گیری می کند. T4 یکی از دو هورمون اصلی است که توسط غده تیروئید شما تولید می شود.

غده تیروئید یک غده کوچک پروانه ای شکل است که در نزدیکی گلو قرار دارد. هورمون های تیروئید نقش مهمی در تنظیم بسیاری از عملکردهای بدن، از جمله:

 • متابولیسم (سوخت و ساز بدن)
 • تولید گرما
 • ضربان قلب
 • عملکرد مغز و سیستم عصبی
 • رشد و نمو
آزمایش T4 چه زمانی انجام می شود؟

آزمایش T4 اغلب اولین آزمایش برای بررسی عملکرد تیروئید است و ممکن است در موارد زیر انجام شود:

 • بررسی سلامت کلی: به عنوان بخشی از چکاپ منظم
 • تشخیص و بررسی پرکاری تیروئید: افزایش سطح T4 در خون می تواند نشان دهنده پرکاری تیروئید باشد. علائم پرکاری تیروئید می تواند شامل کاهش وزن ناخواسته، تپش قلب، تعریق زیاد، لرزش، بی قراری، مشکلات خواب و اسهال باشد.
 • تشخیص و بررسی کم کاری تیروئید: کاهش سطح T4 در خون می تواند نشان دهنده کم کاری تیروئید باشد. علائم کم کاری تیروئید می تواند شامل افزایش وزن ناخواسته، خستگی، یبوست، ریزش مو، احساس سرما و افسردگی باشد.
 • بررسی و نظارت بر درمان: برای افرادی که تحت درمان با داروهای تیروئید قرار دارند، ممکن است به طور منظم آزمایش T4 انجام شود تا پزشک بتواند میزان اثر بخشی دارو را بررسی و در صورت نیاز دوز دارو را تنظیم کند.
 • بررسی و ارزیابی مشکلات احتمالی هیپوتالاموس یا غده هیپوفیز: که بر عملکرد تیروئید تأثیر می گذارند.
آزمایش T4 چگونه انجام می شود؟

آزمایش T4 یک آزمایش ساده است که در آن، یک متخصص بهداشت و درمان مقدار کمی خون را از بازوی شما، معمولاً از وریدی در داخل آرنج شما، می گیرد. نمونه خون سپس به آزمایشگاه فرستاده می شود تا مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

انواع آزمایش T4:
 • آزمایش T4 کل: این آزمایش، کل T4 موجود در خون را اندازه گیری می کند، که شامل T4 آزاد (فعال) و T4 متصل به پروتئین (غیر فعال) می شود.
 • آزمایش T4 آزاد (Free T4): این آزمایش به طور خاص، T4 آزاد (فعال) موجود در خون را اندازه گیری می کند.
نتایج آزمایش T4 چه چیزی را نشان می دهند؟

نتایج آزمایش T4 به میکروگرم در دسی لیتر (μg/dL) یا نانومول در لیتر (nmol/L) گزارش می شود. محدوده طبیعی برای T4 ممکن است بسته به آزمایشگاه و عوامل دیگر کمی متفاوت باشد، اما به طور کلی:

 • محدوده طبیعی برای T4 کل: 4.5 تا 12 میکروگرم در دسی لیتر (μg/dL) (58.0 تا 154.0 nmol/L)
 • محدوده طبیعی برای T4 آزاد: 0.9 تا 1.7 نانوگرم در دسی لیتر (ng/dL) (11.5 تا 21.0 pmol/L)
تفسیر نتایج آزمایش T4

تفسیر نتایج آزمایش T4 باید توسط یک متخصص بهداشت و درمان انجام شود. متخصص بهداشت و درمان، نتایج آزمایش T4 را در context تاریخچه پزشکی و همراه با نتایج سایر آزمایشات تیروئید مانند TSH تفسیر خواهد کرد.

محدودیت های آزمایش T4
 • سطح T4 در خون می تواند تحت تاثیر عوامل مختلفی مانند:
  • بیماری
  • بارداری
  • برخی داروها

آزمایش T4 به تنهایی برای تشخیص قطعی پرکاری یا کم کاری تیروئید کافی نیست.

توضیحات بیشتر درباره آزمایش TSH

آزمایش TSH (هورمون محرک تیروئید)

آزمایش TSH میزان هورمون محرک تیروئید (TSH) موجود در خون شما را اندازه گیری می کند. TSH هورمونی است که توسط غده هیپوفیز شما ترشح می شود و غده تیروئید را برای تولید هورمون های T3 و T4 تحریک می کند.

آزمایش TSH چه زمانی انجام می شود؟

آزمایش TSH اغلب اولین آزمایش برای بررسی عملکرد تیروئید است و ممکن است در موارد زیر انجام شود:

 • بررسی سلامت کلی: به عنوان بخشی از چکاپ منظم
 • تشخیص و بررسی پرکاری تیروئید: کاهش سطح TSH در خون می تواند نشان دهنده پرکاری تیروئید باشد. علائم پرکاری تیروئید می تواند شامل کاهش وزن ناخواسته، تپش قلب، تعریق زیاد، لرزش، بی قراری، مشکلات خواب و اسهال باشد.
 • تشخیص و بررسی کم کاری تیروئید: افزایش سطح TSH در خون می تواند نشان دهنده کم کاری تیروئید باشد. علائم کم کاری تیروئید می تواند شامل افزایش وزن ناخواسته، خستگی، یبوست، ریزش مو، احساس سرما و افسردگی باشد.
 • بررسی و نظارت بر درمان: برای افرادی که تحت درمان با داروهای تیروئید قرار دارند، ممکن است به طور منظم آزمایش TSH انجام شود تا پزشک بتواند میزان اثر بخشی دارو را بررسی و در صورت نیاز دوز دارو را تنظیم کند.
 • بررسی و ارزیابی مشکلات احتمالی هیپوتالاموس یا غده هیپوفیز: که بر عملکرد تیروئید تأثیر می گذارند.
آزمایش TSH چگونه انجام می شود؟

آزمایش TSH یک آزمایش ساده است که در آن، یک متخصص بهداشت و درمان مقدار کمی خون را از بازوی شما، معمولاً از وریدی در داخل آرنج شما، می گیرد. نمونه خون سپس به آزمایشگاه فرستاده می شود تا مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

نتایج آزمایش TSH چه چیزی را نشان می دهند؟

نتایج آزمایش TSH به میلی واحد در لیتر (mIU/L) گزارش می شود. محدوده طبیعی برای TSH ممکن است بسته به آزمایشگاه و عوامل دیگر کمی متفاوت باشد، اما به طور کلی:

 • محدوده طبیعی برای TSH: 0.4 تا 4.0 میلی واحد در لیتر (mIU/L)
تفسیر نتایج آزمایش TSH

تفسیر نتایج آزمایش TSH باید توسط یک متخصص بهداشت و درمان انجام شود. متخصص بهداشت و درمان، نتایج آزمایش TSH را در context تاریخچه پزشکی و همراه با نتایج سایر آزمایشات تیروئید مانند T4 تفسیر خواهد کرد.

محدودیت های آزمایش TSH
 • سطح TSH در خون می تواند تحت تاثیر عوامل مختلفی مانند:
  • بیماری
  • داروها
  • بارداری
  • استرس
 • آزمایش TSH به تنهایی برای تشخیص قطعی پرکاری یا کم کاری تیروئید کافی نیست.

توضیحات بیشتر درباره آزمایش TPO Ab

آزمایش Anti-TPO (آزمایش آنتی‌بادی ضد پراکسیداز تیروئید)

آزمایش Anti-TPO یا آزمایش آنتی‌بادی ضد پراکسیداز تیروئید خونی برای بررسی وجود اتوآنتی‌بادی علیه آنزیم تیروئید پراکسیداز (TPO) انجام می‌شود. تیروئید پراکسیداز نقش مهمی در تولید هورمون‌های تیروئید (تیروکسین و تری‌یدوتیرونین) دارد.

این آزمایش اغلب برای تشخیص و بررسی بیماری‌های خودایمنی تیروئید، به ویژه تیروئیدیت هاشیموتو (شایع‌ترین علت کم‌کاری تیروئید) استفاده می‌شود.

آزمایش Anti-TPO چه زمانی انجام می‌شود؟

آزمایش Anti-TPO ممکن است در موارد زیر انجام شود:

 • بررسی علائم و نشانه‌های اختلالات تیروئید: این علائم و نشانه‌ها می‌توانند شامل خستگی، ضعف، افزایش یا کاهش وزن بدون دلیل، تغییرات خلقی، یبوست، ریزش مو، حساسیت به سرما یا گرما، اختلالات قاعدگی و … باشند.
 • تشخیص و بررسی تیروئیدیت هاشیموتو: این بیماری خودایمنی باعث التهاب مزمن غده تیروئید می‌شود و منجر به کم‌کاری تیروئید می‌گردد.
 • تشخیص و بررسی بیماری گریوز: این بیماری خودایمنی باعث پرکاری تیروئید می‌شود. (آزمایش Anti-TPO به تنهایی برای تشخیص بیماری گریوز کافی نیست و باید همراه با آزمایش‌های دیگری مانند Anti-TSH و T4 انجام شود.)
 • بررسی افراد در معرض خطر بیماری‌های تیروئید: افرادی که سابقه خانوادگی بیماری‌های تیروئید دارند، زنان باردار و افرادی که تحت درمان با داروهای خاص قرار دارند، ممکن است در معرض خطر بیشتری برای ابتلا به این بیماری‌ها باشند.
 • نظارت بر درمان: برای افرادی که مبتلا به بیماری‌های تیروئید خودایمنی هستند و تحت درمان قرار گرفته‌اند، ممکن است آزمایش Anti-TPO به طور منظم انجام شود تا پزشک بتواند میزان اثر بخشی درمان را بررسی کند.
آزمایش Anti-TPO چگونه انجام می‌شود؟

آزمایش Anti-TPO یک آزمایش ساده است که در آن، یک متخصص بهداشت و درمان مقدار کمی خون را از بازوی شما، معمولاً از وریدی در داخل آرنج شما، می‌گیرد. نمونه خون سپس به آزمایشگاه فرستاده می‌شود تا مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

نتایج آزمایش Anti-TPO چه چیزی را نشان می‌دهند؟

نتایج آزمایش Anti-TPO به واحد بین‌المللی در میلی‌لیتر (IU/mL) گزارش می‌شود.

 • محدوده طبیعی برای Anti-TPO: منفی یا کمتر از 35 IU/mL (بسته به آزمایشگاه ممکن است کمی متفاوت باشد)
 • نتیجه مثبت: وجود Anti-TPO در خون نشان دهنده وجود پاسخ ایمنی علیه تیروئید است و لزوماً به معنای بیماری تیروئید فعال نیست.
تفسیر نتایج آزمایش Anti-TPO:

تفسیر نتایج آزمایش Anti-TPO باید توسط یک متخصص بهداشت و درمان انجام شود. متخصص بهداشت و درمان، نتایج آزمایش Anti-TPO را در زمینه تاریخچه پزشکی، علائم و نشانه‌های بالینی، نتایج سایر آزمایشات تیروئید (مانند TSH, T4, T3) و سایر عوامل مرتبط با بیمار، تفسیر خواهد کرد.

ملاحظات:

 • نتیجه مثبت آزمایش Anti-TPO به تنهایی برای تشخیص بیماری تیروئید کافی نیست و باید همراه با سایر آزمایش‌های تیروئید و بررسی‌های بالینی انجام شود.
 • عوامل مختلفی مانند سن، بارداری، استرس و برخی داروها می‌توانند بر نتایج آزمایش Anti-TPO تأثیر بگذارند.

توضیحات بیشتر درباره آزمایش T3 Resin Uptake

T3 resin uptake که به T3RU مشهور است، آزمایش خونی ست که هورمونی به نام لوبولین متصل شونده به تیروکسین (TBG) را اندازه گیری می‌کند. اگر سطح T3 فرد افزایش یابد، سطح TBG باید پایین باشد.

سطوح بالای غیرعادی TBG اغلب نشان دهنده مشکلی در کلیه‌ها و یا عدم جذب پروتئین به میزان کافی است. سطوح پایین غیرعادی آن نیز می‌تواند نشان دهنده سطوح بالای استروژن در بدن باشد. استروژن بالا ممکن است به علت بارداری، مصرف غذاهای سرشار از استروژن، چاقی یا درمان جایگزینی با هورمون باشد.

توضیحات بیشتر درباره آزمایش Free T3

آزمایش FT3 (تری‌یدوتیرونین آزاد)

آزمایش FT3 یا تری‌یدوتیرونین آزاد میزان هورمون تیروئید فعال (تری‌یدوتیرونین، T3) را در خون شما اندازه‌گیری می‌کند. هورمون‌های تیروئید نقش مهمی در تنظیم بسیاری از عملکردهای بدن، از جمله متابولیسم، رشد و نمو، و عملکرد قلبی عروقی دارند.

آزمایش FT3 چه زمانی انجام می‌شود؟

آزمایش FT3 ممکن است در موارد زیر انجام شود:
 • بررسی علائم و نشانه‌های اختلالات تیروئید: این علائم و نشانه‌ها می‌توانند شامل خستگی، ضعف، افزایش یا کاهش وزن بدون دلیل، تغییرات خلقی، یبوست، ریزش مو، حساسیت به سرما یا گرما، اختلالات قاعدگی و … باشند.
 • کمک به تشخیص و بررسی کم‌کاری تیروئید: در کم‌کاری تیروئید، سطح هورمون‌های تیروئید (T4 و T3) پایین می‌آید.
 • کمک به تشخیص و بررسی پرکاری تیروئید: در پرکاری تیروئید، سطح هورمون‌های تیروئید (T4 و T3) بالا می‌رود.
 • پیگیری و نظارت بر درمان: برای افرادی که تحت درمان با داروهای تیروئید قرار گرفته‌اند، ممکن است آزمایش FT3 به طور منظم انجام شود تا پزشک بتواند میزان اثر بخشی درمان را بررسی کند.
آزمایش FT3 چگونه انجام می‌شود؟

آزمایش FT3 یک آزمایش ساده است که در آن، یک متخصص بهداشت و درمان مقدار کمی خون را از بازوی شما، معمولاً از وریدی در داخل آرنج شما، می‌گیرد. نمونه خون سپس به آزمایشگاه فرستاده می‌شود تا مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

نتایج آزمایش FT3 چه چیزی را نشان می‌دهند؟

نتایج آزمایش FT3 به پیکوگرم در دسی‌لیتر (pg/dL) یا نانومول در لیتر (nmol/L) گزارش می‌شود. محدوده طبیعی برای FT3 ممکن است بسته به آزمایشگاه و عوامل دیگر کمی متفاوت باشد. به طور کلی:

 • محدوده طبیعی برای FT3: 2.3 – 4.2 pg/dL یا 3.1 – 6.8 nmol/L
تفسیر نتایج آزمایش FT3:

تفسیر نتایج آزمایش FT3 باید توسط یک متخصص بهداشت و درمان انجام شود. متخصص بهداشت و درمان، نتایج آزمایش FT3 را در زمینه تاریخچه پزشکی، علائم و نشانه‌های بالینی، نتایج سایر آزمایش‌های تیروئید (مانند TSH, T4) و سایر عوامل مرتبط با بیمار، تفسیر خواهد کرد.

ملاحظات:
 • سطح FT3 در خون تحت تاثیر عوامل مختلفی مانند:
  • بارداری: سطح FT3 در دوران بارداری به طور طبیعی افزایش می‌یابد.
  • بیماری‌های حاد: برخی از بیماری‌های حاد می‌توانند باعث کاهش موقت سطح FT3 شوند.
  • برخی داروها: برخی داروها می‌توانند بر سطح FT3 تأثیر بگذارند.
 • آزمایش FT3 به تنهایی برای تشخیص اختلالات تیروئید کافی نیست و باید همراه با سایر آزمایش‌های تیروئید و بررسی‌های بالینی انجام شود.

توضیحات بیشتر درباره آزمایش Free T4

تست Free T4 سطح هورمون تیروکسین آزاد (T4) را در خون شما اندازه گیری می کند. تیروکسین یکی از دو هورمون اصلی است که توسط غده تیروئید تولید می شود. غده تیروئید یک اندام کوچک پروانه ای شکل است که در قسمت پایینی گردن شما قرار دارد. هورمون دیگر تری یدوتیرونین (T3) نامیده می شود.

هورمون های تیروئید نقش مهمی در تنظیم متابولیسم بدن شما دارند. آنها همچنین بر ضربان قلب، فشار خون، دمای بدن و سطح انرژی شما تأثیر می گذارند.

آزمایش Free T4 معمولاً به همراه سایر آزمایشات تیروئید، مانند آزمایش TSH، برای کمک به تشخیص و نظارت بر بیماری های تیروئید انجام می شود.

پذیرش آنلاین برای این پنل

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

مبلغ پنل

833,500 تومان

دسترسی سریع

پذیرش آنلاین

بدون اتلاف وقت، سریع و آسان

دریافت جواب آزمایش

در صورت آماده بودن جواب آزمایش خود، آنلاین جواب‌ آن را دریافت کنید.

نمونه‌‌گیری در منزل

امکان نمونه‌گیری در منزل توسط آزمایشگاه فروردین فراهم شده است.

پنل‌های دیگر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *